ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 ก.ย. 63 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ประจำปี 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลตัวอำเภอ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมพบประชาชน ยังเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังสภาพปัญหาของประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุด สำหรับพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ ผ้าทอตีนจกและกาแฟ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ นาขั้นบันไดที่บ้านป่าบงเปียง น้ำฮอกฮู บ้านทุ่งยาว ฯลฯ ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ และการรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีพและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของประเทศอีกด้วย

1031 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ