ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายภาสกร บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก รับหนังสือร้องเรียน คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ ในพื้นที่ตำบลบ้านป่า หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 9 และชุมชนตำบลดอนทองหมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 11 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านได้เรียกร้องให้หยุดการดำเนินการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งห้ามเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนผู้เกี่ยว ข้องกับโรงงานไฟฟ้าเข้าพื้นที่ตำบลบ้านป่าเพื่อเข้าไปโน้มน้าวชักนำเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ขอให้เช่าที่รักตำรวจทหารเข้าตรวจสอบดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านป่าให้พ้นจากการคุกคามข่มขู่และสร้างความแตกแยกของกลุ่ม คนที่เข้ามาผลักดันให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านป่า ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรออกคำสั่งห้ามอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยและนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรรับงานที่ปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันโรงไฟฟ้า และขอคำมั่นสัญญาจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกด้วยการประกาศต่อหน้าชุมชนว่าจะให้มีการยุติการผลักดันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยมีการทำข่าวของสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมให้คำมั่นสัญญาจะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และในส่วนของ ผบ.พล.ร.4 ได้สั่งการให้จัดศูนย์ ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยมีทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าที่อาสารักษาดินแดน พร้อมช่วยเหลือประชาชนในด้านความปลอดภัยและด้านภัยคุกคาม
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ
ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3103 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ