พลตรี นพพร เรือนจันทร์

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.รส.พล.ร.4เป็นประธานในการประชุมเตรียมแผนการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งปี 2558/2559

  เมื่อวันที่ 2…

กองพลทหารราบที่ 4 จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล ประจำปี 2558 ให้กับกำลังพลและหน่วยขึ้นตรงที่ได้เลื่อนฐานะเป็นทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

  เช้าวันนี้ ( …

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.ศบภ.พล.ร.4 สั่งการให้ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ตลอดจนตรวจสอบแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุม ในการช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม…

คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ ในพื้นที่ตำบลบ้านป่า หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 9 และชุมชนตำบลดอนทองหมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 11 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 ตุลาคม 2558…

พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ และปลูกต้นไม้ร่วมกัน

  เมื่อวันที่ 1…

error: สวัสดีค่ะ