ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2563” เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์สังกัดมหาลัยเชียงใหม่ 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา วิทยากรโดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาลัยเชียงใหม่, ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

1017 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ