ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

อบจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565…

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายในวันหยุดราชการ

  สำนักงานอัยกา…

มทบ.38 นำกำลังพล บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38…

error: สวัสดีค่ะ