ข่าวทั้งหมด

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลขุดลอกสระน้ำโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตรภายในโรงเรียน

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่…

อบจ.พิษณุโลก จับมือ อปท. ร่วมขับเคลื่อนกำหนดทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน “จังหวัดสะอาด”

อบจ.พิษณุโลก จับมือ …

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ขานรับนโยบายประหยัดพลังงาน วาระสำคัญแห่งชาติ จัดกิจกรรม รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน…

error: สวัสดีค่ะ