กองทัพภาคที่3

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีครอบครัวนาย  ชัยภูมิ ป่าแส เตรียมยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก นั้นให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของศาล

กรณีครอบครัวนาย  ชัย…