จังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวประจำเดือน

จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน มกราคม 2560  เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ

  เช้าวันที่ 30…

จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือน มกราคม 2560  เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบ

  เช้าวันที 30 …

error: สวัสดีค่ะ