สบอ.11

สบอ.11 จัดงาน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563”ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” และงาน “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2563” ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

วันที่ 9 มกราคม 2563…

กรมอุทยานแห่งชาติ สบอ.11(พิษณุโลก)ใช้มาตรา 22 รื้อถอนบ้านพักเรือนไม้ขนาดใหญ่ 3 หลังในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก นายตำรวจ อ้าง เป็นเจ้าของบ้านที่ถูกกฎหมาย ได้รับจากมรดก

ตามข้อสั่งการปลัดกระ…

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เน้นความปลอดภัยช่วงวันหยุด สะดวกจ่าย 10 บาททำประกัน บาดเจ็บรับ 12,000-แต่ไม่ลืม ลด ละ เลิก กล่องโฟม และพลาสติก เน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  นาย บุญช่วย ช…

error: สวัสดีค่ะ