อบจ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

วันที่ 10 กันยายน 25…

อบจ.พิษณุโลก มั่นใจจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง” แล้วเสร็จทันวันที่ 6 เมษายน นี้

อบจ.พิษณุโลก มั่นใจจ…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอบ รมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

  เมื่อวันที่ 9…

error: สวัสดีค่ะ