ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.58  นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด เดินทางไปมอบบ้านตามโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  โดยก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวของคนดีในปี 2558 อำเภอละ 2 หลัง รวม18 หลัง โดยในครั้งนี้ได้มอบให้กับราษฎรของอำเภอนครไทย จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย บ้านหลังแรกมอบให้กับ นายคู่  สีทองสุข อายุ 70 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแยง หลังที่สองมอบให้กับครอบครัวของนางอัยรดา  แสนแทน อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 190 หมู่ที่ 6 ตำบลยางโกลน และหลังที่ 3 มอบให้แก่ครอบครังของนางสาวอรัญญา  บุญกิจ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อโพธิ์ ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัว เป็นครอบครัวของคนดี แต่มีฐานะยากจน ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง

   สำหรับ การสร้างบ้านตามโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ  ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุในก่อสร้างจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สถานีปันน้ำใจ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และภาคเอกชนของอำเภอนครไทย ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ  และประกอบพิธีมอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้

 

3955 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ