ช่วยเเชร์ จ้า .....

พ.อ.สมบัติ บุญกอแก้ว รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 และ พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผช.ลก.กบว.ทบ.3 พร้อมด้วย พ.ท. เสรี ทองคู่ หน.แผนกผลิตฯ และ ร.อ.จำลอง ยะสืบ หน.แผนกนโยบาย ฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุฯ ทภ.3 จว.พ.ล. ระบบ A.M. ความถี่ 1377 KHz.
และสถานีวิทยุฯ ทภ.3 จว.พ.ล. ระบบ A.M. ความถี่ 1188 KHz. และ ระบบ A.M. เเละความถี่ 1116 KHz.
เพื่อ ติดตามการผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุฯ และให้ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของสถานีฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการคัดเลือกผู้จัดรายการร่วมฯ ในปี 2566-2567 ซึ่งจะเริ่มจัดและผลิตรายการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์งานสู่สังคมติดต่อ 055-230447 ได้ทุกวัน

250 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ