ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ศาลแขวงพิษณุโลกจัดประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดพิษณุโลก
เช้าวันนี้ ( 14 ก.ค.58 ) ที่ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางมาลี สิรินิจศรีวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานกระบวนการยุติธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อคู่กรณีในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ โดยจะกำหนดแนวทางแนวทางปฏิบัติและแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องร่วมกันต่อไป
สำหรับผู้ร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ประนีประนอม สภาทนายความ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติ เรือนจำในจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก

2293 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ