ช่วยเเชร์ จ้า .....

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 67 เกาะติดการรับซื้อมะม่วง พบราคาปีนี้ดีมาก ดีสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เผยน้ำดอกไม้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25-40 บาท ฟ้าลั่นกิโลกรัมละ 9-11 บาท โชคอนันต์ กิโลกรัมละ 10-12 บาท เขียวเสวย กิโลกรัมละ 24 บาท หลังประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อ และมีการเข้าซื้อต่อเนื่อง


เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่สหกรณ์นิคมเนินมะปราง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายกรนิจ โน้นจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรสุโขทัยและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานกระจายผลผลิตมะม่วงกรมการค้าภายในช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตมะม่วงพื้นที่พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปีพ.ศ. 2567 ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดผลไม้ฤดูการผลิต ปี พ.ศ. 2567 ให้สอดรับกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบครบวงจร
สำหรับโครงการเร่งช่วยบรรเทาความเสียหายของผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรและชาวสวนมะม่วงทั้งรูปแบบสดและแปรรูป รวมสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง และทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าสดใหม่และราคาถูกจากสวน พร้อมการสร้างค่านิยมเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทย โดยการบูรณาการแบบเชื่อมโยง การจัดทำกิจกรรมยุคใหม่ร่วมกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายผลผลิตเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึง นอกจากช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วยังเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดนอกแหล่งผลิตได้มากยิ่งขึ้นด้วย


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567 ตามนโยบายนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 โดยไปติดตามการรับซื้อมะม่วง ที่ขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต พบว่า สถานการณ์ด้านราคาปีนี้ดีมาก ถือว่าราคาดีสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าผลผลิตในภาพรวมจะใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีปริมาณ 1.3 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ผลผลิต 1.3 ล้านตัน ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือประมาณ 6 แสนตัน หรือคิดเป็น 50% ของผลผลิตทั้งหมด อีก 5 แสนตันปลูกในภาคอีสาน และอีก 2 แสนตัน ปลูกในภาคใต้ ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ และเมืองหลวงของมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีปริมาณประมาณ 10% ของผลผลิตในภาพรวม
ส่วนสถานการณ์ด้านราคามะม่วงน้ำดอกไม้ ปีที่แล้วเกรด A ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 25-30 บาท ปีนี้เฉลี่ย กก.ละ 25-40 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ดีมาก และดีเป็นประวัติการณ์ ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้คละ ปีที่แล้วสูงสุดอยู่ที่กก.ละ 20 บาท ปีนี้สูงสุดอยู่ที่ กก.ละ 25 บาท ถือว่าราคาดีเช่นเดียวกัน ส่วนมะม่วงอื่น ๆ เช่น ฟ้าลั่น โชคอนันต์ เขียวเสวย ราคาดีหมดทุกตัว โดยฟ้าลั่น ปีที่แล้วเบอร์ 1 อยู่ที่ กก.ละ 8-10 บาท ปีนี้อยู่ที่ กก.ละ 9-11 บาท เกรดคละ กก.ละ 3-5 บาท ปีนี้อยู่ที่ กก.ละ 4-5 บาท โชคอนันต์ ปีที่แล้วอยู่ที่ กก.ละ 10-12 บาท ปีนี้ราคาใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ช่วงผลผลิตออกมาเยอะ ราคาอาจลงบ้าง แต่กรมได้เข้าไปช่วยพยุงราคาไว้ไม่ให้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และในบางพื้นที่ ราคาสูงกว่าปีที่แล้ว และเขียวเสวย ปีที่แล้วอยู่ที่ กก.ละ 23 บาท ปีนี้อยู่ที่ กก.ละ 24 บาท
นายวัฒนศักย์ฯ กล่าวต่ออีกว่า มาตรการที่ได้นำมาใช้ในการดูแลผลผลิตมะม่วงในปีนี้ ได้มีการนำผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก ห้างค้าปลีกค้าส่ง เช่น บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต เดอะมอลล์ โกโฮลเซลล์ ห้างท้องถิ่น และปั๊มน้ำมัน มาทำเกษตรพันธสัญญากับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ใน จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.สุโขทัย ประมาณ 45,000 ตัน ซึ่งได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า 32,000 ตัน และในส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบให้ครบถ้วนต่อไป โดยพี่น้องประชาชน หากพบเห็นมะม่วงที่ไหน ขอให้ช่วยกันซื้อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และขอให้เกษตรกรดูแลคุณภาพผลผลิตให้ดี มีคุณภาพ เพื่อให้ขายได้ราคาดีต่อไป
นอกจากนี้ กรมยังได้ร่วมมือกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม YEC ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ทั้งการเพิ่มช่องทางการตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ทั้งในกระบวนการผลิต การทำตลาด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องเกษตรกร ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายในเรื่องการใช้ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร


สำหรับมะม่วงที่รับซื้อจากเกษตรกรไปในครั้งนี้ จะนำไปเปิดจุดจำหน่ายในห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ตาแหล่งชุมชนต่างๆและเตรียมจัดงาน Fruit Festival 2024 เป็นปีที่ 3 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้มีการบริโภคผลไม้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

220 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ