ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.58  เวลา 15.10 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์มาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เฝ้ารับเสด็จ

โดยในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเข้าสู่พระวิหารพระพุทธชินราช ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธชินราช  เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้า พาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน  ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน  ทรงประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2  พระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกกฐินกรรม ที่ชุมนุมสงฆ์ พร้อมใจเปล่งสาธุการให้พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระสงฆ์ผู้ครองกฐิน ประจำปี 2558 จากนั้น เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระ ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นเสด็จไปทรงกราบพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ถวายของที่ระลึก  ก่อนจะเสด็จออกจากพระวิหารพระพุทธชินราช ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ

สำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกและหัวเมืองจังหวัดทางภาคเหนือ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นวัดสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จยังจังหวัดพิษณุโลก จะทรงเข้านมัสการพระพุทธชินราชทุกครั้งไป และในฤดูกาลกฐิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก แห่งนี้ เป็นประจำทุกปี

 

3441 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ