ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ป้องกันปราบปราม 14 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน อาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ของตำรวจภูธร ภาค 6 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วย ในพื้นที่สังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ได้แก่ตำรวจภูธรจังหวัด 9 จังหวัด กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 และสถานีตำรวจในสังกัดจำนวน 147 สถานี รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,015 นาย โดยมี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ป้องกันปราบปราม 14 มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการพร้อมมอบเงินรางวัล การระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณสายตรวจตำบลต้นแบบ ให้กับสายตรวจตำบลต้นแบบศรีมงคล สภ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ / สายตรวจตำบลต้นแบบท่าซุง สภ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี / สายตรวจตำบลต้นแบบสมอแข สภ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และสายตรวจตำบลต้นแบบบ้านโภชน์ สภ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ด้าน พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน อาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ของตำรวจภูธร ภาค 6 จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สามารถนำความรู้มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลตามนโยบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธากับประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ

 

3117 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ