ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

บ่ายวันนี้ ( 16 ธ.ค.58 ) ที่บริเวณมณฑลพิธีภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน แต่งกายด้วยชุดดำ จำนวน กว่า 3,000 คน ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายดอกไม้จันทน์ พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

โดยในพิธีเวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีจุดเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูปสดัปกรณ์ อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำอุทิศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

จากนั้นในเวลา 16.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารทรง เสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทพศิรินทราวาส ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายชูชาติ  กีฬาแปงจะเป็นประธานพิธีวางผ้าไตร ต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ และวางดอกไม้จันทน์ที่บริเวณพระเมรุจำลอง โดยมีพระสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนพร้อมใจกันร่วมวางดอกไม้จันทน์บริเวณมณฑลพิธีกันอย่างเนืองแน่น

 

7493 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ