ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง เพื่อเยี่ยมคารวะและพบปะพูดคุย ในการเตรียมการจัดโครงการ สคบ.สัญจร ที่จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะได้เข้าร่วม ประชุมร่วมกับนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด การค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อม จัดโครงการ สคบ.สัญจร จ.พิษณุโลก ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก ภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จะออกเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ และตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจใน จ.พิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้แก่ ตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้า ทองรูปพรรณ รถยนต์ใช้แล้ว ชุดสังฆทานไทยธรรม วัสดุก่อสร้าง และสินค้าทั่วไป /ตรวจสอบการโฆษณาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการควบคุมการโฆษณา แจก แถม เสี่ยงโชค ชิงรางวัล การขายที่ดินจัดสรรบ้านและอาคารชุด/ ตรวจสอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และหลักฐานการรับเงิน อาทิ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจก๊าซหุงต้ม ตลอดจนตรวจสอบธุรกิจขายตรง ในสถานประกอบธุรกิจ ส่วนกิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ เรื่องนโยบายและการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ และเรื่อง รู้เล่ห์ ทันเหลี่ยม เตรียมพร้อม โดยจะเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบธุรกิจเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน สมาคมเครือข่ายภาคประชาชน อสม. นักเรียนนักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับกิจกรรม โดยมีเป้าหมายผลักดันกลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เท่ทันสถานการณ์ เพื่อให้ป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงได้ นอกจากนี้ จะจัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10บูธ และจะมีการถ่ายทอดเสียงการสัมมนา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก ในช่วงพิธีเปิดงานถึงเวลา 12.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทางบ้านได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย

4 ไฟล์แนบ

 

 

 

แสดงตัวอย่างไฟล์แนบ 1122.jpg

1122.jpg

แสดงตัวอย่างไฟล์แนบ 12622187_1714871818729394_3764662618165935023_o.jpg

12622187_1714871818729394_3764662618165935023_o.jpg

แสดงตัวอย่างไฟล์แนบ 12640416_1714871778729398_2213645981020364334_o.jpg

12640416_1714871778729398_2213645981020364334_o.jpg

แสดงตัวอย่างไฟล์แนบ 12646756_1714871765396066_4807405710119172475_o.jpg

12646756_1714871765396066_4807405710119172475_o.jpg

 

3175 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ