ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็น ศูนย์สอบภาคเหนือ ศูนย์สอบที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนจ่าการบุญและโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีนักเรียนจาก 5 จังหวัด 12 เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย. พิษณุโลก เขต 1-3 สุโขทัย เขต 1-2 อุตรดิตถ์ เขต 1-2 ตาก เขต 1-2 และ เพชรบูรณ์ เขต 1-3 จำนวน 2,254 คน เข้าสอบ ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ห้องสอบ. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 ห้องสอบ และ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 35 ห้องสอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการ สร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัยเป็นการยกระดับความสามารถของนักเรียนไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งการสอบออกเป็น 3 รอบ คือรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดับประเทศ ซึ่งร้อยละ 12 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้าสู่รอบสาม ค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ และต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ในต่างประเทศ ต่อไป

 

11178 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ