ช่วยเเชร์ จ้า .....

pmj

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 โดยมี นายธานินทร์สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นางจิราพร คำพุฒ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวีสดิ์ภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมเข้าร่วมประชุม

1986 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ