ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสิงหเดช ชูอำนาจ เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก โดยประเด็นสำคัญ ที่ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากให้ทางจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินงานตามนโยบาย คือโครงการตำบลละ 5ล้าน โดยให้เน้นการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลัก เพื่อช่วยเหลือแรงงานในพื้นที่ ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว เกิดการจ้างงาน ในช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้งนี้ ที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำเสนอทิศทาง การแก้ไขปัญหาแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีอยู่ในจังหวัด แต่สิ่งที่ยังเป็นห่วงมากที่สุด คือปัญหาภัยแล้ง ที่อาจส่งผลกระทบได้โดยตรง อย่างโรงงานน้ำตาล ที่อำเภอบางกระทุ่ม และโรงงานไทยแอร์โรว์ ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งทางจังหวัด ก็ได้ประสานไปยังโรงงานแล้ว หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ให้ทำหนังสือตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อที่ทางจังหวัด จะทางแก้ไขปัญหาต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาการเลิกจ้างงาน

 

2059 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ