ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58 เวลา 13.00 น.พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4  ร่วมแข่งกีฬาฟุตบอล  เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตรงกับวันที่
5 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 128 ปี โดยมีนายทหาร ศิษย์เก่าโรงเรียน จปร. แต่ละรุ่นร่วม
เข้าร่วมแข่งขันซึ่งแบ่งทีมเป็นเลขคู่ กับเลขคี่ของรุ่น ณ สนามกอล์ดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 

3905 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ