ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.   ที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก       อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการ            เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาจิตใจผู้ต้องราชทัณฑ์
เพื่อฝึกสมาธิ  ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)  เพื่อส่งเสริมให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาชีวิต
ให้ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ นาง สุวารี รวบทองศรี  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
กล่าวว่า ปัจจุบัน ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก     มีผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง จำนวน 1,127 คน  ผู้ต้องกักขัง 2 คน เด็กติดมารดา 7 คน
เป็นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 83 % นอกนั้นเป็นคดีทั่วไป  ทางทัณฑสถานหญิง จังหวัดพิษณุโลก   เล็งเห็นว่า ควรพัฒ
นาด้านจิตใจให้กับผู้ต้องราชฑัณฑ์  โดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยขัดเกลา จิตใจ  ให้กับผู้ต้องราชฑัณฑ์     ซึ่งหลังจากพ้นโทษ
ไปแล้ว   สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป
3429 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ