ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฆย์ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนรุกชาติ สวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

สืบเนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day เพื่อตระหนักถึงความสำคัญวันสิ่งแวดล้อมโลก สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญวันสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้จัดทำโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วย หัวใจ รวมใจปลูกตันรวงผึ้งไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10”
โดยกิจกรรมปลูกไม้มงคล และตั้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และความเป็นสิริมงคล เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชเสาวนีย์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 450 คน รวมใจกันปลูกไม้มงคล จำนวน 1,010 ตัน

1172 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ