ช่วยเเชร์ จ้า .....

[youtube video=https://youtu.be/wrk6v3P2ctY autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

[youtube video=https://youtu.be/h35OASm6FmQ autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ท้องที่บ้านปากน้ำปอย หมู่ 16 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนาย ประชา ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ/หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง,นายกอบต.วังนกแอ่น, เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แก่งโสภา,กำนันตำบลวังนกแอ่น,ผู้ใหญ่บ้านปากปอย หมูู่ 16 , ผู้นำชุมชนบ้านปากปอย ร่วมประชุม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นาย วราวุธิ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล” คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 11803/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้ชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้ให้ความคิดเห็นชอบข้อมูล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก จำนวนราษฏรที่แจ้งครอบครองทั้งหมด 196 ราย จำนวน 274 แปลง เนื้อที่ 2,825.91 ไร่ เป็นการครอบครองก่อนปี พ.ศ.2545  และให้สัตยาบันร่วมกันจะดู รักษาป่าอย่างยั่งยืน และจะไม่มีการบุกรุกป่าขยายที่ทำกินโดยเด็ดขาดตลอดไป

1009 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ