ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 22 พ.ค.2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3(บ้านโป่ง) เปิดเผยว่าตามนโยบาย ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมใจ บูรณาการ ร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ภายใต้โครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่100ล้านต้น นั้น

เพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงได้เตรียมจัดพิธีปลูกป่าในโครงการ และกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ในที่ดินวิวสวย ริมเขื่อนวชิราลงกรณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ของเจ้าสัวพันล้าน จำนวน 197 ไร่

ที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้ตรวจยึดดำเนินคดีไปเมือวันที่ 14 ก.พ. 2563 และได้ใช้มาตราการทางปกครองกฎหมายใหม่ ติดประกาศคำสั่ง ยึดคืนที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา35(1 ) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ประกาศคำสั่งยึดคืนที่ดินดังกล่าว ไม่มีบุคคลใดมาโต้แย้งสิทธิในที่ดิน คดีปกครองในเรื่องสิทธิในที่ดินดังกล่าว ถือได้ว่าถึงที่สุด

ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จึงได้นำที่ดินวิวสวยดังกล่าวมาปลูกป่าตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าว โดยการปลูกไม้ป่าให้ดอกเพื่อความสวยงามในพื้นที่ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นอินทนิลน้ำ ต้นตะแบก ต้นเสลา ปลูกไม้ป่ากินได้ เป็นแหล่งสมุนไพรให้กับประชาชนในท้องถิ่น เช่น ต้นสมอไทย ต้นมะขามป้อม ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เช่น ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นมะค่าโมง

และจะพัฒนาที่ดินวิวสวย จำนวน197 ไร่แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานที่กางเตนท์ ชมสายน้ำ สายหมอก ดวงจันทร์ และดวงดาวในเกาะกลางน้ำตามธรรมชาติ ริมเขื่อนวชิราลงกรณ ที่สวยที่สุด ในจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตั้งชื่อที่ดินวิวสวยแห่งใหม่นี้ว่า “เกาะสวรรค์ เขื่อนวชิราลงกรณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม”

1955 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้