ช่วยเเชร์ จ้า .....

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนสัตว์บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ทดสอบมาตราฐาน New Normal พร้อมเปิด 1 กรกฎาคม 2563

[youtube video= https://youtu.be/sBJVJtMP_0o autohide=”2″ color=”red” controls=”1″ iv_load_policy=”1″ theme=”dark” quality=”default” button_layout=”default” button_theme=”default” button_subscriber_count=”default”]

วันนี้ 27 มิถุนายน2563
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง ฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการทดสอบระบบ(test readiness) ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อเตรียมเปิดการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก (สวนสัตว์บึงฉวาก)ในรูปแบบชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อสั่งการของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเคร่งครัด พร้อมกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย COVID-19 ตามมาตราฐานสาธารณสุข

โดยมีส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมการ test readiness ในครั้งนี้ ดังนี้
1.นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง)ประธาน
2.นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผอ.ทสจ.สุพรรณบุรี
3.นายจุมพฏ หิรัญรัตนากร นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง
4.ปลัดอำเภอเดิมบางนางบวช
5.ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
6.นายประทีป เหิมพยัฆ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
7.นายประสิทธ์ เวชประสิทธิ์ หัวหน้าอุโมงปลา
8.ผู้แทน รพ.สต.แหลมว่า
9.กำนันตำบลเดิมบาง
10.กำนันตำบลบ้านเชี่ยง
11.ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนรอบแนวเขต
12.ศูนย์บริการประชาชนบึงฉวาก

สำหรับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก รองรับการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก(สวนสัตว์บึงฉวาก)ได้ 500 คนต่อช่วงเวลา โดยมีสัตว์ป่าที่น่ารักน่าชังคอยให้ชมเช่น ลิงอุรังอุตัง ชื่อนางลอรี กับนางลอล่าเป็นลิงอุรังอุตังน่ารักแสนรู้ ไลเกอร์ชื่อนางทับทิม กับเจ้ามรกต ผู้เกรงขาม ที่เป็นการผสมกันระหว่างพ่อสิงห์โต กับแม่เสือโคร่ง อีกทั้งยีราฟ ม้าลาย อูฐ นกเงือก นกกระตั๋ว สัตว์ป่าอื่นๆ ของประเทศไทย และต่างประเทศอีกมากมายจำนวน 56 ชนิด 620 ตัว พร้อมสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยว ในสไตล์ New Normal ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายรัฐตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว

1310 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ