ช่วยเเชร์ จ้า .....


     เช้าวันนี้ (  2 ต.ค.58 ) ที่ชุมชนราเมศวร และชุมชนวัดหนองบัว  เทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนจากกองบิน 46 ร่วมพิธีมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุง ตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุคนพิการและผู้ยากไร้  จำนวน 2หลัง ได้แก่บ้านของ นางอัจฉรา กลิ่นอ่วม  ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 21 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ซอย 13 เทศบาลนครพิษณุโลก โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้นจำนวน 20,950 บาท  และบ้านของนางสาวเพชรรัตน์ บุญช่วยสุข อาศัยอยู่บ้านเลขที่352/9 ถ.สนามบิน ซอย 8 ใช้งบประมาณในการปรับปรุงจำนวน 15,300 บาท
นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่มักจะถูกมองข้าม ได้รับความเดือดร้อนด้วยที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น กำลังพลจากกองทัพภาคที่ 3 และกองบิน 46 ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและชาวชุมชน ช่วยสอดส่องดูแล พร้อมทั้งรายงานมาให้ทราบถึงปัญหาที่พบในชุมชนต่างๆ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป

 

 

3359 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ