รอบรั้วสีเขียว

พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)ขอบคุณประชาชนที่มีจิตใจดี และ พระสงฆ์ บริจาคสิ่งของจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ประจำด่าน

  พ.อ.วัชรพงศ์ …

การรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

วันที่ 30 ธันวาคม 25…