เศรษฐกิจ

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนา กิจกรรมเครือข่าย ผักผลไม้แปรรูป กลุ่มยุทธศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการ สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบไข่ที่ได้รับมอบจาก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน จำนวน 5,000 ฟอง ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิในจังหวัดพิษณุโลก

  บ่ายวันที่  3…

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกเผยแพร่ให้ความรู้ เท่าทันกลโกงในรูปแบบต่างๆทางการเงินให้กับสื่อมวลชน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 3…

นักท่องเที่ยวเริ่มเที่ยวชมธรรมชาติ และดอกไม้งามที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าพิษณุโลก ในพระราชดำริ ซึ่งขณะนี้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ ในวันที่ 1 พ.ย. นี้

  เมื่อวันที่  …

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในการประชุม เรื่องกำหนดแผนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาค…

ชาวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติน้ำตกตาดปลากั้ง แหล่งท่องเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ แห่งใหม่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง-ภูทอง      

  ซึ่งน้ำตกตาดป…

นาย วิทูรัช ศรีนาม รองว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิสามัญ ประจำปี 2558 สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

    เมื่อว…

พลตรีธนา จารุวัต เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการเปิดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1” เชื่อมโยงสู่อาเซียน

วันที่ 14 กันยายน 25…

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ และงานธงฟ้าส่งเสริมผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

  เช้าวันนี้ ( …