เศรษฐกิจ

ชาวนาสู้วิกฤติราคาข้าวตก สีข้าวสารใส่แพ็คสวยขายเป็นของขวัญ ชาวนาบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก สู้วิกฤติราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำ เหลือไม่ถึงตันละ 9 พันบาท นำมาสีเป็นข้าวสาร ใส่แพ็คสวยงาม ขายเป็นของขวัญในวันสำคัญ เชิญชวน “รักใคร..ให้ข้าว”

  วันที่ 2 ธ.ค.…

กรรมการ ปปช. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่าการดำเนินงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ได้กำหนด

  เมื่อวันที่ 2…

อุปนายกสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ปัจจุบันการสักคิ้วเป็นที่นิยมสูง แต่ยังไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใดเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง หวั่นอาจมีช่างสักคิ้วที่ไม่ได้มาตรฐาน รับเชื้อ แพร่เชื้อเอดส์ไม่รู้ตัว

  ที่ห้องสุโขทั…

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อ กระเช้าOTOP สำหรับเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่2559 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน

  นายสุวิน  พึ่…

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง มาเป็นแนวทางในการทำนาขั้นบันได แทนการทำไร่เลื่อนลอย สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่  …

อดีต คุณครูสายอาชีพ วัย 59 ปี ล้มป่วยเป็นมะเร็งลำใส้ ระยะที่ 3 เผยหมอแจ้งว่า มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน 5 ปี ต้องออกจากราชการ เพราะต้องรักษามะเร็งอย่างต่อเนื่อง แต่ยังอุทิศเวลาว่าง ฝึกอาชีพตามความรู้ความสามารถที่ตนเองมี ให้กับผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

  วันนี้ ( 10 พ…

คุณแม่” ยอดนักสู้ ทำกิ๊บถักไหมพรมขายเลี้ยงลูกสมองพิการ พบคุณแม่ยอดนักสู้ มีลูกพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด ใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงพยาบาล แต่ไม่ท้อถอย ใช้เวลาว่าง ทำกิ๊ป และที่คาดผมจากไหมพรมถักขาย หารายได้เป็นค่าใช้จ่าย

  มี คุณแม่ ยอด…

กลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปสัมผัสน้ำตกตาดปลากั้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แห่งใหม่ ของบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง      

      ผู้สื่อข่…

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนา กิจกรรมเครือข่าย ผักผลไม้แปรรูป กลุ่มยุทธศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการ สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบไข่ที่ได้รับมอบจาก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน จำนวน 5,000 ฟอง ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิในจังหวัดพิษณุโลก

  บ่ายวันที่  3…

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกเผยแพร่ให้ความรู้ เท่าทันกลโกงในรูปแบบต่างๆทางการเงินให้กับสื่อมวลชน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 3…

error: สวัสดีค่ะ