นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 “เมืองแพร่เกมส์ 2015”

  เมื่อวันที่ 1…

อบจ.พิษณุโลก เปิดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 การศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ

  เมื่อวันที่ 1…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวด้านการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  เมื่อวันที่ 2 พ.ย.…

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำเครี่องมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  เมื่อวันที่ 2…

error: สวัสดีค่ะ