ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58  ที่หอประชุมบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของ อบจ. พิษณุโลก ที่อาทิโครงการพัฒนาและระบบขนส่งมวลชนเมืองพิษณุโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ได้นำผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจประชาชนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับฟังข้อมูลจากผู้กำกับนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและการเคลื่อนย้ายของคนและสินค้าภายหลังจากเกิดประชาคมอาเซียน ซึ่งทุกภาคส่วนในเขตเมืองพิษณุโลกต้องมีความพร้อมที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน นอกจากนี้ยังแถลงผลการดำเนินงานความคืบหน้าการพัฒนาพระราชวังจันทน์ ซึ่งหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวได้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้ตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาทดำเนินโครงการจำนวน 15โครงการอาทิ วางท่อระบายน้ำบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 30 ก่อสร้างถนนและลานจอดรถดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 70 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโบราณสถานพระราชวังการดำเนินการแล้วร้อยละ 25 ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ดำเนินการแล้วร้อยละ 95 ปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ดำเนินการแล้วร้อยละ 55 วางระบบไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าใต้ดินไฟฟ้าส่องสว่างอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แถลงความคืบหน้าการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาพิษณุโลกโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาทางวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค set จำนวน 2 แห่งคือที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังก่อสร้างที่จังหวัดสงขลาในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาพิษณุโลกกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง อยู่ภายในบึงราชนกจำนวน 35 ไร่ขณะนี้ยังไม่มีการก่อสร้างเนื่องจากติดปัญหาบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยหากสร้างที่จังหวัดสงขลาแล้วเสร็จจะได้มีการก่อสร้างที่จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้งบประมาณปี 2560 ต่อไป

2913 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ