แม่ทัพภาคที่ 3

“แม่ทัพภาคที่ 3 ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมพัฒนาคูเมือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

วันที่ 3 มิถุนายน 25…

พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.5…

พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ เดินทางพร้อม พล.ต.คู่ชีพเลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 และพล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแม่น้ำวัง จ.ตาก

    เมื่อว…

error: สวัสดีค่ะ