BIKE FOR MOM

เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดกิจกรรมพลายชุมพลปั่นเพื่อแม่และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

     …

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงทำความเข้าใจ การดำเนินการในการบันทึกกินเนสส์บุ๊ค ในการจัดกิจกรรม Bike For Mom

          …

error: สวัสดีค่ะ