ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. โดยมี พลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาสและพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ที่บูรพ
มหากษัตริย์ไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2133 เมื่อ
พระชนมายุได้ 35 พรรษา กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ
รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ข้าราชการกองทัพภาคที่ 3
และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3, สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ,หัวหน้าส่วนราชการ
และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีฯ ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

2045 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ