พระราชวังจันทน์

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีลงเสาเข็มเอก พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นปฐมฤกษ์ ที่บริเวณพระราชวังจันทน์ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถาน พระราชวังจันทน์

  บ่ายวันนี้ ( …

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และจัดสร้างวัตถุมงคลเพิ่มเติ

    เช้าวั…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อที่ 29 กรกฎาคม …

error: สวัสดีค่ะ