การเมือง

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่นครสวรรค์ ฟื้นบึงบอระเพ็ด แหล่งน้ำขนาดใหญ่/ภูมิทัศน์/แหล่งท่องเที่ยว ขับเคลื่อนโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ส่งเสริมที่ดินทำกิน เร่งช่วยเหลือแรงงานท้องถิ่น หลังกระทบโควิด-19

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นท…

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 256…

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากกลุ่มน้ำยม

พิษณุโลก รองนายกรัฐม…

error: สวัสดีค่ะ