ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.ศบภ.มทบ.38 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมกับส่วนราชการ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่  17  มี.…

อบจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565…

error: สวัสดีค่ะ