คอลัมภ์

เจอแล้วไม้ยาง อีก 2 ท่อนที่หาย โผล่ในสระกลางนา หมู่ 12 บ้านเนินค้อห่างจากจุดโค่น 7 กิโลเมตร ผอ.สบอ.11 กล่าวหลักฐานเยอะหาคนทำผิดไม่ยาก

วันที่ 29 ตุลาคม 256…

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตรวจยึดไม้ยางนายักษ์เพิ่มเติม ชาวบ้านเนินมะปรางพร้อมเป็นพยานหาตัวบุคคลไอ้โม่งที่แอบตัดไม้ยางนายักษ์

วันที่ 27 ตุลาคม 256…

“ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น”

  นายศิริพล กำแ…

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง และ กอ.รมน.จังหวัดลำปางเปิด”ยุทธการปราบปรามขบวนการตัดไม้ทำลายป่า”

  วันที่ 24 กัน…

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ พร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพิชิตยอดภูเมี่ยง 8 เนิน 4 ผา แตะขอบฟ้า ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาต…

พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562

กองทัพภาคที่ 3/กองอำ…

☆ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “ให้ดำเนินการเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่า” สำนักฯ11(พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ติดป้ายประกาศ ห้ามนายทุนเข้าพื้นที่อีก จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด แม้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาก็ตาม☆

วันนี้ 17 กันยายน 25…

สำนักฯ11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตะลุยช่วยเหลือราษฎร 3 อำเภอ 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินในที่เดิม ให้ถูกต้องตามกฎหมายสัตว์ป่า ฉบับใหม่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ตามนโยบาย รมว.ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน สัตว์ป่าอยู่ในถิ่น อย่างยั่งยืน

☆สำนักฯ11(พิษณุโลก) …

กกล.ผาเมือง/กอ.รมน.ภาค 3 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสำนักต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณที่นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง ปี 62

พล.ต.วิชิต วงค์สังข์…

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สปร.กพ.สบอ.11(พิษณุโลก)

วันอังคารที่ 10 สิงห…

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สำนักฯ11 กรมอุทยานฯ ลุยช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ตำบลจริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 93 ราย ที่ดิน 200 แปลง จำนวน 1,699.14 ไร่ ให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล” –

  วันที่ 10 กัน…

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สำนักฯ11 กรมอุทยานฯ เดินหน้าช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 112 ราย ที่ดิน 135 แปลง จำนวน 879.4 ไร่ ให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล”

วันที่ 10 กันยายน 25…

error: สวัสดีค่ะ