พาดหัวข่าว

จังหวัดพิษณุโลกและอบจ.พิษณุโลก ขอเชิญชม การแสดงแสง เสียง ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559

  นายมนต์ชัย วิ…

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าจังหวัด สินค้า OTOP รวมทั้งให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด

  เมื่อวันที่ 1…

จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหูเป็นตา ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ 5 อำเภอในช่วงหน้าแล้ง เฝ้าระวังการบุกรุกจุดไฟเผาป่า และซื้อขายที่ดินของรัฐ

  เมื่อเวลา 10.…

พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1000 ผืน

เมื่อวันที่ 13 มกราค…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการเหล่ากาชาด และเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

  เมื่อวันที่ 8…

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

  วันที่ 9 ม.ค.…

คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 8…