พาดหัวข่าว

กองทัพภาคที่ 3 กับความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์…

โครงการ “Chiraprawat Smart Man Smart Soldier 2021” โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลและครอบครัว ลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ

โรงพยาบาลค่ายจิรประว…

error: สวัสดีค่ะ