Templates by BIGtheme NET

ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ประสบปัญหาความยากจนและสุขภาพ สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอ ...

Read More »

นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม ประธานเปิดงานวันสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะ(zoning) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ...

Read More »

นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เร่งขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต “โครงการส่งเสริมการปลูกพืช ...

Read More »

ศอ.บต.ขอเชิญเที่ยวชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ประจำปี 2561 “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต” ณ จังหวัดพิษณุโลก

ศอ.บต.ขอเชิญเที่ยวชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ปร ...

Read More »

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. สนามกีฬากลาง มห ...

Read More »

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมประชุมการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บ ...

Read More »

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธวัช สิงหเดช นายก อบต.ท่าโพธิ์ , นายเชิด กลมพุก กำนันตำบลท่าโพธิ์ , ทหาร ม.พัน 9 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9

  วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรี อิทธ ...

Read More »