เกษตร

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงโครงการสั่งซื้อและจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฝากผู้ค้าสลากหน้าใหม่ ควรศึกษาตลาดให้ดี ก่อนจะลงทุน

  เมื่อวันที่ 2…

สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  เมื่อวันที่17…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าภาคเหนือ

  สำนักงานคณะกร…

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เร่งทำฝนเทียม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

  หน่วยปฏิบัติก…

error: สวัสดีค่ะ