เกษตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก

  เมื่อเวลา 09.…

กลุ่มเกษตรกรรักน้ำลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รวมกลุ่มกันหันมาปลูกสตอเบอรี่ และองุ่น แบบเศรษฐกิจพอเพียง แทนการปลูกข้าวและ ข้าวโพด  สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและคุ้มค่ากว่า 

  ผู้สื่อข่าวรา…

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.รส.พล.ร.4เป็นประธานในการประชุมเตรียมแผนการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งปี 2558/2559

  เมื่อวันที่ 2…

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในการประชุม เรื่องกำหนดแผนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาค…

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงโครงการสั่งซื้อและจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฝากผู้ค้าสลากหน้าใหม่ ควรศึกษาตลาดให้ดี ก่อนจะลงทุน

  เมื่อวันที่ 2…

สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  เมื่อวันที่17…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าภาคเหนือ

  สำนักงานคณะกร…

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เร่งทำฝนเทียม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

  หน่วยปฏิบัติก…