เกษตร

สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ไก่ไทย สู้ภัยแล้ง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 นี้

  นางพวงเกษร  ว…

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันเกษตรกร ปี 2559 ตอนอ้อยพืชเศรษฐกิจแก้วิกฤตข้าวไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก

  เช้าวันนี้ ( …

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตหรือต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2559

        นายอารี…

ชาวชุมชนบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ โดยทำพืชสวนไร่นา ปลอดสารพิษ ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย สร้างรายได้ สร้างความสุข มีรอยยิ้มทั้งชุมชน

  เมื่อวันที่ 2…

กำนันตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เผยปีนี้ภัยแล้งในพื้นที่ รุนแรงกว่าทุกปี แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด เกษตรกรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ต้องปรับตัว หันมารับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้าง เลี้ยงครอบครัวในช่วงแล้งนี้ 

  เช้าวันนี้ ( …

นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้เดินทางไปที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล. 8 (น้ำยาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พาผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูแมงมุมหน้าคน หลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พล. 8 (น้ำยาง) ได้พบแมงมุมหน้าคน

นายมานพ สายอุ่นใจ ผู…

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูง คุณภาพดี ที่ แปลงนาสาธิตบ้านน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 2…

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จัดทำแผนเก็บน้ำในเขื่อนถึงพฤษภาคม 2559 เพื่อรักษาระดับน้ำไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลผลิตหน้า ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน โดยจะเก็บสำรองน้ำ ไว้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม. ขณะน้ำในเขื่อนแควน้อยอยู่ที่ 43 % ของตัวเขื่อนแล้ว     

  วันนี้( 30 พ.…

error: สวัสดีค่ะ