เกษตร

“ด่วน” เมืองสองแคว สั่งปิดสนามชนไก่ ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N6

       นายธัชชั…

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมดำนา ในโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3

  วันที่  23 ก.…

“ไข่ไก่อารมณ์ดี ” ไอเดีย ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ร้องเพลงให้ไก่ฟัง ทุกเช้า พอไก่กินอิ่ม นอนหลับ มีเพลงให้ฟัง ก็ช่วยกันไข่เพิ่มปริมาณ แพ็คไข่ใส่ถุงขายตามตลาดนัด สร้างรายได้เป็นอย่างดี

       วันนี้ ( 16 ก…

สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( อ.ต.ก. ) พิษณุโลก เตรียมจัดงานกล้วยไม้งามแห่งทุ่งทะเลแก้ว ครั้งที่ 1 Toong talay Kaew Ochid Festival (1st) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

  สำนักงานองค์ก…

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เผยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรแบบใหม่ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

วันนี้ (23 มกราคม 25…

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เตรียมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปี2559/60

  เช้าวันนี้ ( …

กรมการค้าภายในร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเข้มเครื่องชั่งรถยนต์ซื้อข้าวเปลือกให้ความเป็นธรรมกับชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือ

เช้าวันนี้  ( 9 พ.ย.…

สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ไก่ไทย สู้ภัยแล้ง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 นี้

  นางพวงเกษร  ว…

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันเกษตรกร ปี 2559 ตอนอ้อยพืชเศรษฐกิจแก้วิกฤตข้าวไทย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก

  เช้าวันนี้ ( …

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตหรือต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ประจำปี 2559

        นายอารี…

ชาวชุมชนบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้ โดยทำพืชสวนไร่นา ปลอดสารพิษ ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย สร้างรายได้ สร้างความสุข มีรอยยิ้มทั้งชุมชน

  เมื่อวันที่ 2…