เกษตร

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด มหาชน นำแนวทางเกษตร 4.0 ขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ แก่ชาวนา ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพี่อสร้างความอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

     …

อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่บริเวณคลองแยงมุม บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่บริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล60

    วันที่…

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดพิษณุโลก ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

  บ่ายวันที่ 9 …

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกเยี่ยมเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายผักปลอดภัย ของตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ

      เช้าวันนี…

นาย สมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอ เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “วันมะยงชิดพิษณุโลก”ณ ศาลาจำปา บ้านรักไทยหมู่ 7 ตำบลรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน…

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกแจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรของจังวัดพิษณุโลก

  นางสาวพิศนีย์…