นายวิทูรัช ศรีนาม

ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “ประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันที่ 1…

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขาย สุรา รอบสถานศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ ตลอดจนกำหนดกรอบ Zoning  ตามคำสั่ง คสช.

  เมื่อวันที่ 9…

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน

วันที่ 27 ตุลาคม 58 …

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 27 ตุลาคม 255…

จังหวัดพิษณุโลกพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดเจดีย์ยอดทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  เช้าวันนี้ (2…

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดการแข่งขันมวยไทย ปูนเสือ เกียรติเพชร 7 สี สัญจรเมืองสองแควครั้งที่ 2 ศึกปุ๋ยนกปากห่าง + เกียรติเพชร หารายได้เป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน

      เมื่อวันท…

รองผู้ว่าฯพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป ทั้ง 11 ด้าน ผ่านระบบ วีดีทัศน์ ทางไกล จากกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

          …

error: สวัสดีค่ะ