Templates by BIGtheme NET

ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคม ...

Read More »

แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินการป้องกันและควบคุมพืชเสพติดในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุมซ ...

Read More »

พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร  รองแม่ทัพภาคที่ 3 เยี่ยมอาการนาง ลัดดา แตงตรง “กล่าวชมน้ำใจพี่น้องประชาชนพร้อมใจหลบให้รถพยาบาลผ่านไปได้ย่างรวดเร็ว”

             วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.พลตรี ...

Read More »

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

  วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.พลตรี บัญชา ดุริยพ ...

Read More »

พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ...

Read More »

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2562

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะเป็นผู้อำนวยกา ...

Read More »

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แ ...

Read More »